Onderwijs in perspectief

 

Welkom op de website Onderwijs in Perspectief. Deze website staat in het teken van het onderzoek naar 'Professionele ruimte van leraren in het basisonderwijs'. Het doel is om leerkrachten praktijkgericht te ondersteunen in de beweging (opnieuw) eigenaar te worden van het vak. We willen verantwoordelijkheid nemen voor kinderen, ons onderwijs en niet in de laatste plaats voor onszelf. We doen dat door in gesprek te blijven met elkaar, elkaar te informeren en onze successen te delen. Dat alles kan hier op Onderwijs in perspectief. 

De beweging naar professionele ruimte in onze onderwijspraktijk vindt plaats binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Onze maatschappij maakt momenteel grote veranderingen door (Rotmans, 2014). Die veranderingen zijn van invloed op het onderwijs. Enerzijds vragen maatschappelijke ontwikkelingen om afstemming op behoeften van kinderen en onderwijs op maat. Aan de andere kant controleren overheidsinstituties in toenemende mate het werk van leraren. Deze 'spagaat' vraagt om een heroriëntatie op leraar zijn; om een hernieuwde kijk op onderwijsprofessionaliteit. Onderwijs in Perspectief ondersteunt die heroriëntatie. 


Ben je benieuwd hoe je professionele ruimte in het basisonderwijs kunt vergroten? Ervaring is de beste leermeester! Ter inspiratie zijn daarom ervaringen, overdenkingen, adviezen en onderzoek op deze site te vinden. Succes!

 

 


 

Daan Quakernaat   Ga kathedralen bouwen!            


Wat is het doel van onderwijs?     'Onderwijsfilm 2015'

 Henk Oosterling en het 'Doendenken'

 


Stichting Leerkracht op TEDx Amsterdam

 

 

 

Meer inspiratie? Klik hier