Wat is Participatory Action Research?

 

Om te beginnen is PAR een vorm van onderzoek in de kritisch emancipatorische wetenschapstraditie. Vanuit een kritische onderzoekshouding wordt de problematiek van een sociale situatie bestudeerd. De bestaande sociale verhoudingen en gang van zaken daarbinnen worden in twijfel getrokken. 

 

Samenwerken en veranderen

Het emancipatorische aspect is te vinden in de gerichtheid op samenwerking en veranderen. Een participant in actie-onderzoek is onderzoeker van de eigen praktijksituatie. Door als participant-onderzoeker de problematiek te onderzoeken wordt kennis binnen de eigen praktijksituatie gebracht. Daarmee wordt het mogelijk om handelingsalternatieven te realiseren. (Migchelbrink, 2007, p.74)

 
'Soms weet je meer dan je weet; weet je meer dan je kan vertellen'
                                                                                                    Polanyi                                                       

In PAR wordt - naast methoden van systematische wetenschappelijke kennis - gebruikgemaakt van ervaringskennis over de onderzoekssituatie. In beginsel is actieonderzoek er niet op gericht om een bijdrage te leveren aan theorievorming voor de wetenschappen.(Ibid, p.77) De lokale kennis is toepassingsgericht en wordt opgedaan door en voor de eigen praktijksituatie. Het opdiepen, zichtbaar maken en bewerken van ervaringskennis is in PAR een gezamenlijk proces. 


Reflectie is een belangrijke pijler in het collectieve onderzoeksproces. Tegelijk met het proces van 'veranderen' en 'Onderzoek doen' is 'reflecteren' essentieel in de wisselwerking met het handelen. Reflectie in PAR geeft vorm aan leren van en met elkaar.