Teamtraining 'Teams met Impact'​

Waar loop jij als teamleider in het VMBO tegenaan?

Als teamleider of directeur van een VMBO-school loop je tegen vele verschillende uitdagingen aan. Je docententeams hebben te maken met hoge werkdruk en daarmee laag werkplezier. Je krijgt organisatievernieuwingen in jouw VMBO-school er moeizaam door en er wordt ook nog van je verwacht dat je meegaat met de vele ontwikkelingen in de maatschappij. Aan de andere kant is het voor VMBO-docenten juist een enorme uitdaging om in de praktijk om te gaan met gedragsproblemen, groepsdynamiek of gebrek aan motivatie.

 
 

Docententeams professionaliseren

Bij Onderwijs in Perspectief geloven we dat onderwijs anders kan, en dat we daarmee het geluksniveau van docenten én leerlingen kunnen verhogen. Het mooie is dat verandering niet eens ingrijpend of ingewikkeld hoeft te zijn. Alles is er al, het is maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt. Met elkaar ontwikkelen we een mindset gericht op groei en mogelijkheden zodat we samen blijven leren en bouwen aan inspirerend onderwijs.
 

Eigen kracht en talenten

Tijdens de training ‘Teams met Impact’ bekijken we samen hoe iedereen in je team vanuit eigen kracht en talenten zo veel mogelijk bijdraagt. Door onderwijs op jouw school vanuit diverse oogpunten te bekijken zorgen we dat iedereen weer plezier in zijn werk heeft. Blije en competente docenten, die maken de grootst mogelijke impact op je leerlingen!

We werken toe naar een docententeam vol autonome en gelukkige professionals, die op hun beurt ook weer autonome en gelukkige leerlingen de wijde wereld in sturen.

Wat levert deze teamtraining de school op?

 • Teamleiders die problemen herkennen voordat ze ontstaan
 • Docenten die weer met plezier les geven, dankzij verminderde werkdruk en hoger werkgeluk
 • Leerlingen die meer gemotiveerd zijn en opgeleid worden tot autonome, gelukkige mensen
 • Verbeterde samenwerking binnen het team, waarin ieders talent benut wordt en co-creatie de standaard is
 • Een flexibel, autonoom en innoverend team in een wendbare organisatie

De training omvat 4 dagdelen en twee individuele coachsessies. We behandelen daarin de volgende thema’s:

Dagdeel 1: Als persoon en professional in het onderwijs 

Individuele coaching 1: Persoonlijke missie en talenten in kaart

Dagdeel 2: Toekomstplannen: jij en de schoolvisie

Dagdeel 3: Hoe coach je een leerling optimaal? (+ mastermindgroep)

Individuele coaching 2: Persoonlijke motivatie voor verandering

Dagdeel 4: Focus op co-creatie: hoe geef je samen vorm aan de nieuwe versie van de school?

Wat hebben jullie na afloop (onder andere) geleerd?

 • Waar jullie kracht als team ligt
 • Hoe ieders talenten hier een rol in spelen
 • Wat jullie als team motiveert
 • Welke verbeterkansen er zijn in jullie school
 • Hoe je elkaar coacht om te motiveren en inspireren
 • Hoe je als team de gewenste verbeteringen op school effectief realiseert
 • Op welke manier je op lange termijn duurzaam blijft ontwikkelen en verbeteren

De training bestaat uit vier dagdelen van 3,5 uur.

Elk teamlid heeft twee individuele coachsessies van 50 minuten.

Tijdens de training bestaat het risico dat je geïnspireerd en gemotiveerd raakt om je  persoonlijk te gaan ontwikkelen. Tot die tijd vraagt de training geen zelfstudie.

Elke training is maatwerk. We stemmen af welke behoefte er binnen het docententeam op de school is. Onderwijs in Perspectief werkt met een flexibele schil van partners, waarbij binnen elk trainingstraject gekeken wordt naar behoefte en daarbij de passende expertise wordt betrokken. Hiermee leggen we een gedegen basis waarmee jullie team toekomstige veranderingen met vertrouwen tegemoet ziet.

Afhankelijk van de grootte van het team en de persoonlijke wensen wordt in overleg met de school de exacte investering bepaald. We sturen hiervoor graag een onweerstaanbaar aanbod.

Benieuwd naar de andere trainers? Klik hier voor meer informatie.

Praktijkgericht

'Afwisseling tussen korte presentaties en praktijkgerichte activiteiten geven het team hands-on tools om direct mee te gaan werken'

Persoonlijk

'Er is persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer, waardoor je je eigen talenten en leerpunten kunt ontwikkelen'

Gericht op groei

'Ontdek je kwaliteiten, formuleer je doel en zet de eerste stap samen met teamgenoten. Leer van en met elkaar en help elkaar groeien!'

‘Wanneer blijkt dat we niet meer in staat zijn de situatie te veranderen,
dan worden we uitgedaagd onszelf te veranderen’
Victor Frankl